6. Förmåga till handlingar

Klicka för att lyssna på artikeln

De förmågor som ryms inom den här kategorin är långt mycket äldre än de andra. Förmåga till praktiska handlingar är ju en förmåga som vi delar med de andra djuren, med den stora skillnanden att hos dem är dessa handlingar så tydligt kopplade till överlevnad och fortplantning. Hos oss betyder denna typ av handlingar så mycket mer. 

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

2 Övningar 2 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

4 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.