Skolans lagar och läroplaner - nu och då - Om kunskap och undervisning

4. Skolans lagar och läroplaner - nu och då

Klicka för att lyssna på artikeln

All verksamhet måste fungera - annars kaos. Frågan är hur vi får skolan att fungera. Tänk dig själv 1,5 miljoner människor samlas 7-8 timmar varje dag i ibland ganska tråkiga byggnader och gör saker som inte alltid är roligt. Man skulle lätt kunna tänka sig att det skulle vara kaos hela tiden, men så är det inte. Snarare tvärtom - det är nästan aldrig kaos, även om det är lätt att tro det om man bara läser tidningar om skolan. Varför fungerar det så bra nästan jämnt? Är det tack vare er elever eller era föräldrar, det kanske beror på lärarna eller så handlar det om alla regler och lagar som finns som en ram runt skolans verksamhet. Här ska vi berätta om de lagar som reglera arbetet i skolan.  

 

 

Innehållsartiklar

Överblick

1 Artiklar

Sammanfattningen ger en överblick över arbetsområdet. Det är en bra startpunkt innan du börjar arbeta med de specifika innehållsdelarna. Syftet är en presentation av det du ska lära dig inom arbetsområdet, med utgångspunkt i ämnet och ämnets kursplaner.

Centralt innehåll

5 Övningar 5 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.