Om kunskap - Om kunskap och undervisning

1. Om kunskap

Klicka för att lyssna på artikeln

Vad kunskap egentligen är uppfattas ibland som något ganska enkelt och självklart. Kunskap är liksom kunskap och kunskap är det vi minns eller inte minns, av saker som blommor, städer, grundämnen, kungar och vitaminer. Ja, allt detta är också kunskap, men kunskap är så mycket mer. I det här avsnittet kommer du att få en lära dig mer om kunskapens förtrollande värld. Du kommer att förstå att vad som är viktig kunskap varierar i olika länder och under olika tider och att vi alla bär med oss olika sorters kunskap. 

Innehållsartiklar

Överblick

1 Artiklar

Sammanfattningen ger en överblick över arbetsområdet. Det är en bra startpunkt innan du börjar arbeta med de specifika innehållsdelarna. Syftet är en presentation av det du ska lära dig inom arbetsområdet, med utgångspunkt i ämnet och ämnets kursplaner.

Centralt innehåll

8 Övningar 8 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.