Om undervisning - Om kunskap och undervisning

2. Om undervisning

Klicka för att lyssna på artikeln

Undervisning kan liknas vid ett möte mellan någon som kan något och någon annan som ännu inte kan. Det här avsnittet är ett allmänt resonemang kring vad undervisning är, hur det går till, vad som krävs och vad som kännetecknar en bra undervisning, alltså en undervisning som lär er elever det som ni ska lära er. Vi presenterar däremot inga konkreta undervisningsexempel – det är hela Schoolido fullt av.

Innehållsartiklar

Överblick

1 Artiklar

Sammanfattningen ger en överblick över arbetsområdet. Det är en bra startpunkt innan du börjar arbeta med de specifika innehållsdelarna. Syftet är en presentation av det du ska lära dig inom arbetsområdet, med utgångspunkt i ämnet och ämnets kursplaner.

Centralt innehåll

4 Övningar 4 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.