Sannolikhetslära

Klicka för att lyssna på artikeln

Konsten att beräkna sannolikheter hjälper oss bedöma chans och risk. Är det svårare att slå en sexa än en etta med en tärning?

Överblick

Sammanfattningen ger en överblick över arbetsområdet. Det är en bra startpunkt innan du börjar arbeta med de specifika innehållsdelarna. Syftet är en presentation av det du ska lära dig inom arbetsområdet, med utgångspunkt i ämnet och ämnets kursplaner.

Begrepp

Här hittar du områdets centrala begrepp vilka är helt avgörande för att förstå ett visst innehåll. Det räcker inte att du kan "översätta" ett begrepp utan du måste kunna visa att du kan sätta in begreppen i ett sammanhang. Se begreppen som nycklar för att öppna dörrar till en djupare förståelse.

Innehåll

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Fördjupning

En del av innehållet kan sträcka sig bortom ämneskursplanen, då hittar du det här. Fördjupningen rekommenderas för dig som vill ha mer, se fler samband och få fler exempel. Här hittar du innehåll och förslag till fördjupningar från hela webben.

På gång i Schoolroom

Skrivet av Hadvaar i forumet för Matematik
Skrivet av Lele132 i forumet för Matematik
Skrivet av Hadvaar i forumet för Matematik
Skrivet av JuliaGeografi i forumet för Matematik