The Big 5 - För lärare - Om kunskap och undervisning

6. The Big 5 - För lärare

Klicka för att lyssna på artikeln

Göran Svanelid är en av Schoolidos mest välkända medarbetare. Han har vid det här laget tagit fram hundratals texter, övningar och planeringar som nu finns på Schoolido. Göran är i grunden lärare och lärarutbildare, men han har också utvecklat läromedel och arbetat åt Skolverket med kursplanearbete. Göran har under många år varit en uppskattad föreläsare på skolor runt om i Sveriges avlånga land. Det han kanske är mest känd för är The Big 5. The Big 5 är helt enkelt en utvecklad modell eller struktur som banar väg för att en undervisning som svarar mot kursplanernas krav. Göran har nu bestämt sig för att lägga upp The Big 5 på Schoolido. Håll utkik - mer är på ingång! 

Innehållsartiklar

Överblick

1 Artiklar

Sammanfattningen ger en överblick över arbetsområdet. Det är en bra startpunkt innan du börjar arbeta med de specifika innehållsdelarna. Syftet är en presentation av det du ska lära dig inom arbetsområdet, med utgångspunkt i ämnet och ämnets kursplaner.

Centralt innehåll

13 Övningar 13 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.