Var kommer alla ämnen ifrån? - Om kunskap och undervisning

3. Var kommer alla ämnen ifrån?

Klicka för att lyssna på artikeln

Det känns kanske som att alla olika ämnena alltid funnits och varit olika delar av den helhet som är vår omvärld. Men människan har inte delat upp världen i ämnen i mer än cirka 2500 år. Innan dess fanns människans kunskap i myter, riter och sagor, i berättelser där saker hängde ihop som en helhet. En sak kan vi vara säkra på, anledningen till att människan började dela upp världen i ämnen var att hon nu ville förstå mer av sin omvärld. Många menar att det var i det antika Aten som den här utveckling mot mer teoretisk ämneskunskap tog sin början.

Innehållsartiklar

Överblick

1 Artiklar

Sammanfattningen ger en överblick över arbetsområdet. Det är en bra startpunkt innan du börjar arbeta med de specifika innehållsdelarna. Syftet är en presentation av det du ska lära dig inom arbetsområdet, med utgångspunkt i ämnet och ämnets kursplaner.

Centralt innehåll

5 Övningar 5 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

1 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.