Matematik 4-6

Matematik 4-6

Klicka för att lyssna på artikeln

Matematik är något som vi människor har skapat för att kunna kommunicera vår omvärld med varandra. När du lär dig ett nytt språk lär du dig nya ord och hur språket fungerar genom grammatiska regler. Precis på samma sätt fungerar matematik. Självklart kommer du att lära dig räkna, men också att läsa och tänka matematik med flyt!

Kursplan