Nationella prov i Samhällsorienterande ämnen (SO)

Byt typsnitt

Det nationella provet i geografi består av två delprov (A + B) och till delprov B ett tillhörande karthäfte. Proven görs separat och provtiden för varje delprov är 120 min.

Delproven i geografi handlar om att du ska kunna lösa uppgifter och arbeta med ett karthäfte. Kom ihåg att de nationella proven bara är ETT tillfälle bland MÅNGA andra att visa vad du kan. Prata gärna med dina lärare för att få reda på vad du själv kan träna mer på!

På Schoolido finns massor av material och innehåll som hjälper dig att nå dina mål. Du hittar frågor och svar, kommentarer, strategier och forumet Schoolroom.

Det här provet och dess innehåll (texter, bilder, beskrivningar och frågor) © Skolverket, Prov - och bedömningsenheten. Källa: Skolverket.se, Provkonstruktör (universitet/högskola).

Välj vilket prov du vill se

Geografi

Delprov A

Delprov A i geografi består av ett antal frågor som ska besvaras med hjälp av geografiska begrepp. Inga hjälpmedel förutom penna, sudd och linjal är tillåtna.

Delprov A - 2013

Delprov B

Delprov B i geografi består av ett antal frågor som ska besvaras. Till provet hör ett karthäfte som många av uppgifterna utgår ifrån. Inga hjälpmedel förutom penna, sudd och linjal är tillåtna.

Delprov B - 2013