Nationellt prov i Geografi 2013
Delprov B

Byt typsnitt

Det nationella provet i geografi består av två delprov (A + B) och till delprov B ett tillhörande karthäfte. Proven görs separat och provtiden för varje delprov är 120 min. Delproven i geografi handlar om att du ska kunna lösa uppgifter och arbeta med ett karthäfte. Kom ihåg att de nationella proven är bara ETT tillfälle bland MÅNGA andra att visa vad du kan. Prata gärna med dina lärare för att få reda på vad du själv kan träna mer på! Här på Schoolido hittar du massa material för att klara nationella proven bra. Frågor, svar, kommentarer, tips och råd på hur du kan göra, allt finns här! Kom in och lär!

Från Himalaya till Bengaliska viken

Det här provet och dess innehåll (texter, bilder, beskrivningar och frågor) © Skolverket, Prov - och bedömningsenheten. Källa: Skolverket.se.

I det här provet kommer du att få följa vattnets färd från Himalaya, över flodslätter, genom städer och byar och fram till kusten där vattnet rinner ut i Bengaliska viken. Längs färden kommer du att få stanna till i några utvalda områden och arbeta med olika frågor.

  1. Det första området du stannar i är Himalaya. Där har flera stora floder sina källflöden.
  2. Nästa anhalt är den tätbefolkade flodslätten kring floden Ganges i norra Indien.
  3. Din resa slutar vid kusten. Där har två stora floder, Ganges och Brahmaputra, runnit samman innan de mynnar ut i Bengaliska viken.

Varje område kommer att presenteras närmare på varsitt uppslag där texter och bilder ger dig information som hjälper dig att besvara uppgifterna.

Karthäfte hittar du här!

Frågor


15. Klimatdiagram

I den här uppgiften får du bekanta dig med klimatet på tre platser längs floden. Till höger finns klimatdiagram för tre städer. Ett klimatdiagram visar medeltemperatur och nederbörd för årets 12 månader.

Studera de tre klimatdiagrammen. Vilken stad beskrivs i de olika påståendena? Kryssa för rätt stad.

Svar

Förklaring


16

Förklara vad som kännetecknar monsunklimat? (samtliga platser har monsunklimat).

Svar

Förklaring


17. Himalaya

Information om Himalaya
Himalaya är världens högsta bergskedja. Här finns världens högsta bergstopp Mount Everest, 8 848 m ö.h. Många floder rinner upp i Himalaya. Det betyder att de har sin källa där. Floderna börjar som små bäckar. På sin resa ner mot havet rinner flera bäckar samman till större floder. En av floderna som rinner upp i Himalaya är Ganges.

Använd karthäfte för den här frågan

Himalaya är ett stort bergsområde. Studera kartorna över plattektonik (s. 3), topografi (s. 4) och höjd över havet (s. 6). Förklara varför det finns ett stort bergsområde just här.

Svar

Förklaring


18

Studera kartorna över befolkningstäthet och jämför dem med kartan över topografi.

a) Förklara vilket samband som finns mellan höjd över havet och befolkningstäthet i Himalaya?

b) Resonera vad detta samband kan bero på. Ta hjälp av orden: Klimat, Odling, Kommunikationer, Försörjningsmöjligheter.

Använd karthäfte för den här frågan

Svar

Förklaring


19a. Den tätbefolkade flodslätten

Information om den tätbefolkade flodslätten

Floden Ganges flyter österut över den tätbefolkade flodslätten i norra Indien. Ungefär 300 miljoner människor är beroende av flodens vatten. Idag sker en snabb urbanisering i området kring Ganges. Städerna på flodslätten lockar till sig nya invånare varje dag.

Använd karthäfte för den här frågan

Vilka grödor odlas längs Ganges enligt kartan Indien/Bangladesh organisk produktion? Kryssa för två alternativ.

Bananer
Cashewnötter
Ris
Kopra
Palmolja

Svar

Förklaring


19b

Använd kartsamlingen för att besvara frågan

Vilka av följande städer ligger längs Ganges (s. 4)? Kryssa för två alternativ.

Hyderabad
Pune
Kanpur
Kolkata
Karachi

Svar

Förklaring


19c

Rangordna följande städer efter antal invånare. Börja med den stad som har minst antal invånare: Delhi, New Delhi och Kanpur (s. 4).

  1. ___________________________
  2. ___________________________
  3. ___________________________

Svar

Förklaring


20

Områden kring floder är ofta tätbefolkade. Så är det även kring floden Ganges i Indien.

Vilka olika förklaringar finns till att områden vid floder ofta är tätbefolkade? Resonera.

Svar

Förklaring


21

Ganges är en av de floder i världen som innehåller mest vatten. Men på senare tid har mängden vatten som slutligen når havet minskat kraftigt.

Vad kan det finnas för olika orsaker till detta? Resonera:

Svar

Förklaring


22. Kusten

Information om kusten

Nu är du framme vid kusten i Bangladesh. Här slutar floden sin resa. Ganges har runnit samman med floden Brahmaputra och vattnet från de båda floderna strömmar ut i Bengaliska viken.

Det här är ett av de mest tätbefolkade områdena i världen.

I en rapport från Världsbanken varnas för att jordens klimat kommer att bli 4 grader varmare. Det kan innebära att havsytans nivå höjs med 1-2 meter.

Kartan visar vilka områden som kan hamna under vatten om havsytans nivå höjs.

Vid kusten finns världens största mangroveskog. Miljontals människor är beroende av mangroven. De fiskar, samlar byggmaterial och använder växter från mangroveskogen som medicin. Skogen skyddar även mot hårda vindar och vågor.

Idag avverkas mangroveskogarna i snabb takt. Den främsta orsaken till detta är att ge plats för odlingar av jätteräkor som exporteras till rika länder.

Vid kusten finns världens största delta. Vad är ett delta? Rita och förklara.

Svar

Förklaring


23

Det finns många som vill använda flodens vatten på olika sätt. Ibland uppstår intressekonflikter kring hur flodens vatten ska användas. Du har nu följt floden Ganges från Himalaya till kusten.

Ge minst två olika exempel på intressekonflikter som kan finnas kring flodens vatten och förklara vad dessa intressekonflikter handlar om.

Svar

Förklaring


24. Vid resans slut

Information

Det markerade området är ett sårbart område. Här finns flera olika naturgivna risker och hot som kan påverka människor och samhälle. Sårbarheten påverkas också av områdets utvecklingsnivå, befolkningstäthet och markanvändning.


24a

Utgå från samtliga kartor i karthäftet. Resonera om varför området är sårbart. Ta hjälp av följande frågor:

- Vilka naturgivna risker och hot finns här?
- Varför finns dessa naturgivna risker och hot just här?
- Hur påverkas dessa risker och hot av områdets utvecklingsnivå, befolkningstäthet och markanvändning?

Svar

Förklaring


24b

Utgå från samtliga kartor i karthäftet.

Ge förslag på åtgärder som kan minska sårbarheten i området. Förklara också varför dessa åtgärder skulle göra området mindre sårbart. Resonera om detta utifrån olika perspektiv (individ-samhälle, nutid- framtid, lokalt-globalt).

Svar

Förklaring

Andra delprov och exempel