Nationellt prov i Biologi 2013 Delprov A2 - Uppgift

Byt typsnitt

Delprov A2 består av en längre fråga där du ska visa att du kan läsa en tabell och ta ställning och argumentera för en viss ståndpunkt. Här ska du använda begrepp som är centrala för ämnet.

Så här såg uppgiften ut 2013

Öka livsmedelsproduktionen

Ett land vill utöka sin livsmedelsproduktion och därigenom minska importen av mat. Landets jordbruksminister kontaktar dig.

Din uppgift är att skriva ett förslag till landets jordbruksminister där du rekommenderar en ökad produktion av ett av livsmedlen kött (nötkött, fågelkött), spannmål (vete, korn, havre, råg) eller baljväxter (ärtor, bönor, linser). Förslaget ska fungera som ett underlag till beslut för landets regering.

Lösning

Svar

Att tänka på

Checklista

Andra delprov och exempel