Nationellt prov i Biologi 2013 Delprov A3 - Planera en undersökning

Byt typsnitt

Delprov A3 är en förberedelse för en laboration. Du ska här planera både genomförande och vilket material som behövs. Från och med 2015 hänger inte längre delprov A3 och delprov B ihop. Det innebär idag att alla elever gör samma laboration (delprov B) utifrån en färdig instruktion. Det gamla provet är fortfarande ett bra sätt att träna på att förbereda en laboration.

Så här såg uppgiften ut 2013

Systematisk undersökning i biologi

Din uppgift är att planera en undersökning. Uppgiften handlar om pulsförändring vid muskelarbete. Från och med 2015 så hänger inte längre delprov A3 och delprov B ihop. Det innebär idag att alla elever gör samma laboration (delprov B) utifrån en färdig instruktion.

Pulsförändring
Kroppens puls förändras beroende på om dina muskler är i vila eller i arbete. Diagrammet visar hur pulsen kan förändras i samband med muskelarbete.

Muskelarbete
Det finns två typer av muskelarbete.

  • Statiskt muskelarbete
    Muskeln är spänd och arbetar oavbrutet utan att kroppsdelen är i rörelse.
  • Dynamiskt muskelarbete
    Muskeln spänns och slappnar av om vartannat samtidigt som kroppsdelen är i rörelse.

Pulsmätning
Du kan mäta din puls genom att hålla två fingrar mot halspulsådern eller handleden och räkna antalet pulsslag i femton sekunder. Multiplicera sedan resultatet med fyra för att få antalet pulsslag per minut. Till exempel 17 ⋅ 4 = 68 pulsslag/minut.

Uppgift


11. Planering (Tidsåtgång 30 minuter)

Du ska planera en undersökning för att ta reda på: Hur förändras din puls av statiskt och dynamiskt muskelarbete, från vilopuls till arbetspuls och tillbaka till vilopuls?

Undersökningsmetod

Skriv en instruktion hur du steg för steg ska genomföra din undersökning. Instruktionen ska vara så utförlig att någon annan kan följa den.

Material

Ange vilket material som du behöver för att genomföra din undersökning.

Svar

Att tänka på

Andra delprov och exempel