Innehållsartiklar, övningar och workshops - Bedömning och betyg - fortbildning

0. Innehållsartiklar, övningar och workshops

Klicka för att lyssna på artikeln

Bedömning och betyg är lite av minerad mark. Det finns tusentals experter, med delvis olika tankar. Syftet här är att hitta det gemensamma, något som de flesta kan vara överens om. Vi har tre utgångspunkter, undervisningspraktik, regelverk och vetenskap.

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

23 Övningar 23 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

13 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.