Nationella prov i engelska

Byt typsnitt

Det nationella provet i Engelska för årskurs 9 består av fyra delprov, speaking, reading, listening och writing. Kom ihåg att de nationella proven bara är ETT tillfälle bland MÅNGA andra att visa vad du kan. Prata gärna med dina lärare för att få reda på vad du själv kan träna mer på!

På Schoolido finns massor av material och innehåll som hjälper dig att nå dina mål. Du hittar frågor och svar, kommentarer, strategier och forumet Schoolroom.

Det här provet och dess innehåll (texter, bilder, beskrivningar och frågor) © Skolverket, Prov - och bedömningsenheten. Källa: Skolverket.se, Provkonstruktör (universitet/högskola).

Så här kan proven i engelska se ut

Delprov A - Speaking

Delprov A är ett muntligt delprov och handlar om att du skall visa dina kunskaper i att tala. Provet består av tre delar, men alla delar handlar om att du och andra ska föra samtal med varandra. Det som bedöms är hur du varierar ditt språk och hur du anpassar det till den eller de du talar med.

Delprov A - 2013

Delprov B1 - Reading

Delprov B1 i engelska handlar om att du ska läsa, tolka och plocka ut information ur en text på engelska. Det kan vara en kortare berättelse eller en artikel du läser. Efter att du har läst texten så ska du svara på ett antal frågor som har med texten att göra. Det kan antingen vara kortare svar (bara ett ord) eller längre svar med hela meningar. Det har tidigare också handlat om att kryssa i ett rätt alternativ.

Delprov B1 - Exempel 1 - 2013 Delprov B1 - Exempel 2 - 2013

Delprov B2 - Listening

Under delprov B2 så ska du visa att du kan lyssna på och förstå talad engelska. Du får lyssna på ett ljudklipp, det kan till exempel vara ett radio- och nyhetsinslag. Du ska svara på några frågor (på engelska) eller matcha olika samtal med rätt beskrivning av vad de handlar om.

Delprov B2 - Exempel 1 - 2013 Delprov B2 - Exempel 2 - 2013

Delprov C - Writing

I delprov C handlar det om att du ska visa att du kan skriva på engelska. Du får en uppgift där du bland annat ska visa att du kan använda ett varierat språk. Du får ett antal punkter att utgå från när du skriver, något som kan fungera som en checklista.

Delprov C - 2013