Nationellt prov i engelska 2013 Delprov C - Writing

Byt typsnitt

Delprov C bygger på att du ska kunna visa dina kunskaper i att skriva på engelska. Du ska bygga en text som passar läsaren och som använder ett varierat språk. Du ska alltså kunna anpassa ditt språk och ditt ordval efter vem som ska läsa din text.

Du får ett förslag på ett underlag som ska finnas med på provet, det är ungefär de punkter som din lärare kommer att betygsätta dig på. Men det gäller också att använda och väva in egna tankar och erfarenheter i din text.

När din lärare rättar ditt prov så utgår hen från några bedömningsaspekter (ungefär kvalitéer). Läs mer om dem här nedanför. Om du vet vad du ska vara bra på så är det enklare att vara bra på just det.

OBS! Det här är delar av provet eller exempelprov som användes 2013. Det är inte säkert att provet kommer vara uppbyggt precis så här i framtiden.

Exempeluppgift

Det här provet och dess innehåll (texter, bilder, beskrivningar och frågor) © Skolverket, Prov - och bedömningsenheten. Källa: Skolverket.se.

A Letter to CONNECT

The following points could be included:

Introduce yourself briefly.

Explain why you want to join the camp and why you think this would be a good experience.

Suggest different activities for the camp weeks—indoors/outdoors, days/evenings, etc. Why would they be meaningful? How can you help out?

Suggest an issue that you would like to discuss and learn more about at the camp. Explain why.

Describe what a camp like this might lead to in the future—for the people who take part and in a wider perspective.

Allmänna råd

Delprov C, Writing, går ut på att skriva ett brev. Mallen för hur brevet ska se ut kommer du att få i uppgiften nedan.

Hur du kommer igång med ditt skrivande är väldigt individuellt, alla har sina egna knep! Här ger vi lite råd och tips, vissa kanske passar dig perfekt, andra inte. Välj ut de som du gillar eller tror kan hjälpa dig att skriva en så bra text som möjligt!

Att tänka på:

  • Tänk igenom själva uppgiften i lugn och ro innan du börjar att skriva. Det kan såklart vara lurigt, eftersom provet går på tid, men om du har tänkt igenom vad du ska skriva så blir det enklare.
  • Använd ett kladdpapper där du skriver idéer. Det kan till exempel vara en spännande inledning eller avslutning. Om du har idéer för hur texten ska struktureras (alltså byggas upp) och tankar om vad du egentligen vill få fram, skriv ned dem. Fokusera på vad du vill berätta!
  • Fundera kring hur du ska anpassa texten till de som ska läsa den. Din lärare är inte den du skriver för (eller det är det ju också) men de som du skriver brevet till är Amanda och Josef. Du ska anpassa ditt språk så att det passar dem! Använd ord som går att förstå, du kanske ska ha en lite ledigare, friare form till dem än om du skulle skriva till Barack Obama? Vad kan Amanda och Josef tänkas vara intresserade av?
  • Vad har hänt i ditt liv som du kan använda dig av och skriva om i brevet? Fundera en stund, du har säkert träffat någon från en annan kultur som du lärde dig något av! Varför tror du att du gjorde det? Exempel från ditt eget liv visar att du förstår uppgiften och kan dra paralleller till verkligheten.

I det här provet så föreslås fem punkter som ska ingå i ditt brev. Det här gäller för just det här exempelprovet, hur ditt prov sen kommer se ut, eller vilka delar som ska vara med är inte klart. Förslagen från oss är anpassade till den här uppgiften men sättet att tänka går att använda även på andra prov eller uppgifter.

Kanske är det så att det absolut tråkigaste du kan tänka dig är att åka på ett internationellt läger. Men försök i den här uppgiften att tänka på hur det skulle vara om du verkligen ville åka. Hur skulle en person som vill åka tänka eller tycka? Testa att sätta dig in i situationen!

Punkter som ska vara med


1. Introduce yourself

Presentera kort dig själv. Gör det intressant, spännande, visa att du är speciell (för det är du!). Hitta det som gör att du är du och som gör dig unik!


2. Explain

Förklara varför du vill vara med på lägret och varför du tror att det kommer att bli en bra och nyttig erfarenhet. Var kreativ, använd din fantasi men se till att det inte blir larvigt. Kanske är det så att du själv egentligen inte skulle vilja åka på lägret, men uppgiften förutsätter att du ska vilja det. Du kan därför “hitta på” din text, fundera kring vad som skulle vara intressant för andra som vill vara med. Vad händer när man träffar andra människor från andra kulturer? Du kan få tillfälle att träna på språk, lära dig om andra kulturer och människor.


3. Suggest activities

Föreslå olika aktiviteter - inne eller ute, på kvällen eller på dagen. Varför är aktiviteterna som du föreslår viktiga eller roliga? Kom gärna på något kul, men håll dig seriös. Välj saker som alla kan vara med på. Hur skulle de aktiviteter som du föreslår kunna hjälpa till med något? Hur kan du själv bidra? Du ska ju själv vara med på lägret!


4. Suggest discussion topics

Föreslå något som du vill diskutera på lägret. Vad skulle du vilja lära dig mer om? Vilka frågor skulle passa ett internationellt läger? Varför passar de? Fundera på vad det handlar om, det är ett läger, massa unga, olika kulturer, olika kön.

Kanske hade det varit intressant att prata om likheter eller skillnader mellan hur olika kulturer ser på saker som:

  • Barn
  • Unga
  • Skola
  • Uppfostran
  • Sex
  • Kärlek

5. Describe future possibilities

Beskriv vad lägret i framtiden kan betyda för dem som har varit med. Här ska du svara lite mer genomtänkt. Vad tror du att deltagarna får med sig hem till sina länder? Kanske förstår de mer om andra kulturer, kanske har de blivit mer toleranta mot andra människor? Är det språket som de kommer ta med sig? Fundera på vad som är bra med att träffa andra människor och hur det kan förändra dig och andra.

Det här tittar din lärare på

Det här kommer din lärare att kolla på när de rättar ditt prov. Bedömningsaspekterna gäller för just det här provet, men det är antagligen ungefär samma saker som kommer att bedömas även i andra engelskaprov som handlar om skrivning, eftersom de fortfarande bygger på samma kursplan.

När du har skrivit ditt brev så kan du använda dig av punkterna här nedanför för att själv bedöma ditt eget prov. Kanske kan du göra något bättre eller på ett annat sätt. Testa att ändra lite saker i texten, det är en riktigt bra övning.

Språkets omfång och bredd

När du skriver så tittar din lärare på om du använder ett rikt och varierat språk. Det betyder att du använder synonymer (alltså flera ord som betyder samma sak) för att inte texten ska kännas upprepande. Börja meningar på olika sätt. Använd olika uttryck. Tänk hur tjatigt det är när ett litet barn berättar något: och sen… och sen…. och sen…. Se till att variera både språk, användandet av ord och uppbyggnaden av meningar. För att kolla att du har gjort det så kan du läsa igenom din text när du känner dig klar. Går det att variera ännu mer?

Se mer om Målande språk på Schoolido

Språkets precision

Din lärare tittar på att du kan använda orden rätt. Det handlar alltså om rätt ord på rätt plats. Använd därför ord som du vet betydelsen av. När du använder rätt ord på rätt plats så blir din text lättare att förstå och roligare att läsa.

Se mer om Rätt ord på Schoolido

Textbindning

Din lärare kommer att titta på hur de olika delarna av texten hänger ihop med varandra. Tänk därför på när du skriver att alla delar skapar en helhet. De ska helt enkelt hänga ihop med varandra, det kallas för att det du skriver “har en röd tråd”. Läraren tittar också på att du använder rätt typ av ord för att binda ihop meningar. Här är det även interpunktion som vägs in. Använder du punkter och kommatecken på rätt platser? När du läser igenom texten på slutet så kan du fundera lite extra på om du kanske ska slänga in ett frågetecken eller ett kommatecken någonstans där du kanske har missat!

Se mer om att Binda ihop meningar på Schoolido
Se mer om Röd tråd på Schoolido

Flöde

Här kollar din lärare på att din text “flyter” fram. Texten ska liksom rinna fram, utan allt för många saker som stoppar upp. Om du läser din text högt (eller väldigt tyst såklart så att inte alla i klassen börjar stirra på dig) så hör du ganska så tydligt när textens flyt stannar av. Om det händer behöver du kanske kasta om en mening eller skriva om något.

Se mer om att skriva en Uppsats -steg för steg på Schoolido

Anpassning

Din lärare tittar på att du kan anpassa din text efter den som ska läsa den och att du har följt uppgiften. Tänk på det när du skriver, att det finns någon som ska läsa din text. I det här fallet är det ju Amanda och Josef på lägret. Använd ett språk som du tror passar till dem. Tänk också på att använda ord som passar för genren, i det här fallet är det ett brev du skriver. Då ska det finnas med en tydlig hälsningsfras och ett tydligt avslut.

Se mer om Genre på Schoolido

Strategier

Här handlar det egentligen mest om att du har tänkt igenom uppgiften noga och funderat fram ett sätt som är så bra som möjligt för att lösa uppgiften - det som kallas för att ha en strategi.

Andra delprov och exempel