Nationellt prov i matematik 2013
Delprov B - Räkning utan hjälpmedel

Byt typsnitt

Delprov B handlar om huvudräkning, eller kanske snarare om räkning utan hjälpmedel. Här finns ungefär 15 uppgifter som ska lösas utan att använda formelblad eller miniräknare. Ibland så ska du förklara hur du har löst talet, annars är det bara att skriva svaret på frågan. Stödanteckningar och svar skrivs direkt in i provhäftet. Det går snabbast att försöka lösa så många tal som möjligt genom huvudräkning. Provtiden är uppdelad på 80 minuter mellan delprov B och delprov C. Räkna därför med ungefär 40 minuter till delprov B.

Det här provet och dess innehåll (texter, bilder, beskrivningar och frågor) © Skolverket, Prov - och bedömningsenheten. Källa: Skolverket.se.

Beräkna utan hjälpmedel


1.

Beräkna 2,35 – 0,5

Svar

Förklaring


2.

Beräkna $8 \cdot 0,3$

Svar

Förklaring


3.

Beräkna $6 + 4 \cdot 3$

Svar

Förklaring


4.

Robin har fem kort som visar olika former. Han blandar korten och tar slumpvis ett kort.

Hur stor är sannolikheten att han tar ett kort med en fyrhörning?

Svar

Förklaring


5.

Beräkna $\cfrac{10^2}{5^2}$

Svar

Förklaring


6.

Vilket av följande tal är det bästa närmevärdet till $25,6 \cdot 0,45$? Ringa in ditt svar.

Svar

Förklaring


7.

Parallellogrammen är likformiga. Hur lång är sidan $a$?

Svar

Förklaring


8.

Vad är hälften av $\cfrac{1}{3}$? Skriv svaret i bråkform.

Svar

Förklaring


9.

Lös ekvationen $\cfrac{x}{2}+1=5$

Svar

Förklaring


10.

Hur många grader ska ringen vridas runt mittpunkten P för att mönstret ska sammanfalla med det ursprungliga mönstret? Ange minsta möjliga gradtal.

Svar

Förklaring


11.

Vilket tal är minst? Ringa in ditt svar.

Svar

Förklaring


12.

Hur många grader är vinkeln $a$?

Svar

Förklaring


13.

Skriv de tal som saknas i rutorna så att likheterna stämmer.

Svar

Förklaring


14.

Du vet hur stor medelåldern är för tre vuxna personer. Vilka två av följande frågor kan man då besvara korrekt? Ringa in de två korrekta svarsalternativen.

  • Hur gammal är var och en av personerna?
  • Hur stor var medelåldern för dessa personer för exakt två år sedan?
  • Hur stor är medelåldern för två av dessa personer?
  • Hur stor är personernas sammanlagda ålder?

Svar

Förklaring


15.

Förenkla så långt som möjligt $\cfrac{3x+x}{x}$

Svar

Förklaring


16.

Beräkna värdet av uttrycket $\frac{a}{b}-c$ då $a=8 \cdot 10^7, b=2 \cdot 10^4, c=8 \cdot 10^2$
Redovisa dina beräkningar.

Svar

Förklaring


17.

Lös ekvationen 2(x + 1) = 5 - 2x
Redovisa din lösning.

Svar

Förklaring

Andra delprov och exempel