Nationellt prov i matematik 2013
Delprov C - Räkning med hjälpmedel

Byt typsnitt

Delprov C är en mer omfattande uppgift. Här är formelblad och miniräknare tillåtna. Lösningen till uppgifterna skrivs på ett separat papper. Det finns en stor poäng att börja räkna, fundera och visa hur du tänker här, eftersom du kan få poäng även fast du inte har skrivit klart hela svaret. Det handlar om att visa hur du tänker helt enkelt. Provtiden för delprov C är tillsammans med delprov B 80 minuter. Sikta därför på ungefär 40 minuter.

Beräkna med miniräknare och formelblad

Det här provet och dess innehåll (texter, bilder, beskrivningar och frågor) © Skolverket, Prov - och bedömningsenheten. Källa: Skolverket.se.

Uppgift 18 - Simhallen

Du kan välja mellan tre olika betalningsmodeller A, B och C när du besöker simhallen under ett år. Diagrammet visar de tre betalningsmodellerna.

Svara på följande problem och frågor


A.

Axel har valt att betala enligt modell A, Beatrice enligt modell B och Charlie enligt modell C. Under 2012 besökte alla tre simhallen 20 gånger var. Hur mycket fick var och en betala?

Svar

Förklaring


B.

Tänk dig att du ska börja simma i simhallen och ska välja betalningsmodell. Redogör för de för- och nackdelar som finns med de tre olika betalningsmodellerna.

Svar


C.

Visar någon/några av modellerna en kostnad som är proportionell mot antal besök i simhallen? Förklara för var och en av betalningsmodellerna varför de är proportionella eller inte.

Svar

Förklaring


D.

Ange för varje betalningsmodell en formel som du kan använda för att beräkna vad det skulle kosta oavsett hur många gånger du tänker besöka simhallen under ett år.

Svar

Förklaring

Andra delprov och exempel