Nationella prov i matematik

Byt typsnitt

Det nationella provet i Matematik för årskurs 9 består av fyra delprov, ett muntligt, ett utan formelblad och tekniska hjälpmedel där du oftast bara redovisar svaret, ett med en större uppgift och mer fokus på lösningen samt en del med problemlösningsuppgifter. Kom ihåg att de nationella proven bara är ETT tillfälle bland MÅNGA andra att visa vad du kan. Prata gärna med dina lärare för att få reda på vad du själv kan träna mer på!

På Schoolido finns massor av material och innehåll som hjälper dig att nå dina mål. Du hittar frågor och svar, kommentarer, strategier och forumet Schoolroom.

Det här provet och dess innehåll (texter, bilder, beskrivningar och frågor) © Skolverket, Prov - och bedömningsenheten. Källa: Skolverket.se, Provkonstruktör (universitet/högskola).

Matematik 2013

Delprov A - Muntligt delprov

Delprov A är ett muntligt delprov och genomförs i grupper om 3-4 elever. Eleverna kommer var och en att få redovisa några uppgifter som läraren delar ut och övriga elever ges möjlighet att komplettera svaren. Därefter förs ett samtal kring gemensamma diskussionsfrågor. Provtiden för en grupp är 20-30 minuter. Formelblad och digitala verktyg (t.ex. miniräknare) är tillåtna.

Delprov A - 2013 Exempeluppgifter

Delprov B - Uppgifter utan hjälpmedel

Delprov B handlar om huvudräkning, eller kanske snarare om räkning utan hjälpmedel. Här finns ungefär 15 uppgifter som ska lösas utan att använda formelblad eller miniräknare. Ibland ska du förklara hur du har löst talet, annars är det bara att skriva svaret på frågan. Stödanteckningar och svar skrivs direkt in i provhäftet. Det går snabbast att försöka lösa så många tal som möjligt genom huvudräkning. Provtiden är uppdelad på 80 minuter mellan delprov B och delprov C. Räkna därför med ungefär 40 minuter till delprov B.

Delprov B - 2013 Exempeluppgifter

Delprov C - Uppgifter med hjälpmedel

Delprov C är en mer omfattande uppgift. Här är formelblad och miniräknare tillåtna. Lösningen till uppgifterna skrivs på ett separat papper. Det finns en stor poäng att börja räkna, fundera och visa hur du tänker här, eftersom du kan få poäng även om du inte har skrivit klart hela svaret. Det handlar om att visa hur du tänker helt enkelt. Provtiden för delprov C är tillsammans med delprov B 80 minuter. Sikta därför på ungefär 40 minuter.

Delprov C - 2013 Exempeluppgifter

Delprov D: Redovisning - Temauppgifter med hjälpmedel

Delprov D består av ungefär 10 uppgifter. Miniräknare och formelblad är tillåtna. Här krävs det att du visar hur du har kommit fram till dina svar. Här handlar det alltså om att verkligen vara tydlig med HUR du har gjort! Om en uppgift är markerad med ”endast svar krävs” så räcker det med svar. Annars behöver du även visa hur du tänkt och räknat. Ofta så följer uppgifterna ett tema. Provtiden för delprov D är 100 minuter.

Delprov D 2013 Exempeluppgifter