Nationellt prov i matematik - Exempelprov
Delprov B - Räkning utan hjälpmedel

Byt typsnitt

Delprov B handlar om huvudräkning, eller kanske snarare om räkning utan hjälpmedel. Här finns ungefär 15 uppgifter som ska lösas utan att använda formelblad eller miniräknare. Ibland så ska du förklara hur du har löst talet, annars är det bara att skriva svaret på frågan. Stödanteckningar och svar skrivs direkt in i provhäftet. Det går snabbast att försöka lösa så många tal som möjligt genom huvudräkning. Provtiden är uppdelad på 80 minuter mellan delprov B och delprov C. Räkna därför med ungefär 40 minuter till delprov B.

Beräkna utan hjälpmedel


1.

Beräkna 2,65 + 0,5

Svar

Förklaring


2.

Skriv ett tal i rutan så att likheten stämmer.
$\cfrac{35}{0,1}=35\cdot\left [ \mbox{ } \right ]$

Svar

Förklaring


3.

Lös ekvationen $\cfrac{x}{3}+2=5$

Svar

Förklaring


4.

Diagrammet visar hur temperaturen i vatten sjunker när vattnet får svalna.

Hur många minuter tar det för temperaturen att sjunka från 60 °C till 40 °C?

Svar

Förklaring


5.

En bil kör med medelfarten 90 km/h. Hur långt hinner bilen på 20 min?

Svar

Förklaring


6.

Gör en överslagsberäkning och ringa in det bästa alternativet till 0,27 $\cdot$ 0,89.

Svar

Förklaring


7.

När Karin har använt 40 % av sin månadspeng har hon 120 kr kvar. Hur mycket har Karin i månadspeng?

Svar

Förklaring


8.


Hur stor är vinkeln $v$ ?

Svar

Förklaring


9.


Hur stor del av rektangeln är skuggad?
Ringa in ditt svar och motivera.

Svar

Förklaring


10.

Placera $\sqrt{8}$ på tallinjen.

Svar

Förklaring

Andra delprov och exempel