Nationellt prov i matematik - Exempelprov
Delprov A - Muntligt delprov

Byt typsnitt

Delprov A är ett muntligt prov (alltså ett icke-skriftligt prov). Här delas klassen in i grupper om tre till fyra personer. I gruppen får var och en redovisa några uppgifter som läraren presenterar. Om du vill säga något fast det inte är din fråga så går det bra, alla ska få möjlighet att komplettera. Berätta och visa hur du tänker. Efter uppgifterna så ska ni i gruppen prata om några gemensamma frågor. Här gäller det att vara tydlig och förklara ordentligt. Provtiden är 20- 30 minuter och det är tillåtet med formelblad och miniräknare.

Underlag till uppgifterna

Graf

Vattnet i en vattentank pumpas ur med konstant hastighet.
Grafen visar vattennivån i vattentanken vid olika tidpunkter.

Påståenden - Motivera om påståendet är sant eller falskt


1.

Pumpen startades kl. 9.50.

Svar


2.

Kl 10.20 var vattenståndet i tanken 1m.

Svar


3.

Allt vatten pumpades ur på två timmar.

Svar


4.

Vattennivån hade sjunkit till hälften kl. 11.00.

Svar


5.

Vattennivån sjönk lika mycket hela tiden.

Svar


6.

Om vattennivån hade sjunkit lika snabbt hela tiden som i början, skulle tanken varit tom kl. 11.00.

Svar


7.

Tanken kan se ut så här

Svar


8.

Tanken kan se ut så här

Svar


9.

Tanken kan se ut så här

Svar

Diskussionsfrågor


A.

Hur kan tanken se ut?

Svar


B.

Hur kan man med hjälp av grafen bestämma förhållandet mellan höjderna av de tre delar som tanken består av?

Svar


C.

Hur kan man med hjälp av grafen bestämma förhållandet mellan diametrarna (bassidornas längder) i de två raka delar som tanken består av?

Svar


D.

Stämmer det att kl. 10.35 hade hälften av vattnet pumpats ut?

Svar


E.

Hur skulle grafen ha sett ut om den lodräta axeln istället visat volym?

Svar

Andra delprov och exempel