Nationellt prov i matematik - Exempelprov
Delprov C - Räkning med hjälpmedel

Byt typsnitt

Delprov C är en mer omfattande uppgift. Här är formelblad och miniräknare tillåtna. Lösningen till uppgifterna skrivs på ett separat papper. Det finns en stor poäng att börja räkna, fundera och visa hur du tänker här, eftersom du kan få poäng även fast du inte har skrivit klart hela svaret. Det handlar om att visa hur du tänker helt enkelt. Provtiden för delprov C är tillsammans med delprov B 80 minuter. Sikta därför på ungefär 40 minuter.

Använd det här för att lösa problemen

Uppgift 11 – Trixa med tärning


På en vanlig sexsidig tärning finns ettan alltid mittemot sexan, tvåan mittemot femman och trean mittemot fyran. Hanna slår en vit och en grå tärning. Hon multiplicerar antalet prickar på tärningarna (se steg nr 1 i tabellen). Sedan vänder hon på en tärning i taget och gör beräkningar som tabellen nedan visar.

Lös följande problem


a.

Välj själv vad tärningarna visar från början. Följ samma instruktioner som i tabellen. Vilken summa får du?

Svar

Förklaring


b.

Vilken slutsats drar du? Visa att din slutsats gäller oavsett vad tärningarna visar från början.

Svar


c.

På en åttasidig tärning finns ettan alltid mitt emot åttan, tvåan mitt emot sjuan och så vidare. Gör motsvarande undersökning med två åttasidiga tärningar som du gjort med sexsidiga tärningar. Vilken slutsats drar du?

Svar


d.

Vilken summa av produkterna får du om du använder tolvsidiga eller tjugosidiga tärningar? Beskriv sambandet mellan antalet sidor på tärningen och summan av produkterna. Du kan använda ord och/eller formler.

Svar

Andra delprov och exempel