Nationella prov i Naturorienterande ämnen (NO)

Byt typsnitt

Det nationella provet i Biologi för årskurs 9 består av fyra delprov: Delprov A1 och A2 som handlar om att du ska svara på olika frågor rörande biologins värld. De två avslutande delproven A3 och B är en förberedelse och ett genomförande av en laboration. Kom ihåg att de nationella proven bara är ETT tillfälle bland MÅNGA andra att visa vad du kan. Prata gärna med dina lärare för att få reda på vad du själv kan träna mer på!

På Schoolido finns massor av material och innehåll som hjälper dig att nå dina mål. Du hittar frågor och svar, kommentarer, strategier och forumet Schoolroom.

Det här provet och dess innehåll (texter, bilder, beskrivningar och frågor) © Skolverket, Prov - och bedömningsenheten. Källa: Skolverket.se, Provkonstruktör (universitet/högskola).

Välj vilket prov du vill se

Biologi

Delprov A1 - Uppgifter

Delprov A1 handlar om att du ska svara på ett antal frågor rörande biologi. Du ska kunna visa att du har koll på begrepp och att du kan använda ett naturvetenskapligt språk.

Delprov A1 - 2013

Delprov A2 - Uppgift

Delprov A2 består av en längre fråga där du ska visa att du kan läsa en tabell och ta ställning och argumentera för en viss ståndpunkt. Här ska du använda begrepp som är centrala för ämnet.

Delprov A2 - 2013

Delprov A3 - Planera en undersökning

Delprov A3 är en förberedelse för en laboration. Du ska här planera både genomförande och vilket material som behövs. Från och med 2015 hänger inte längre delprov A3 och delprov B ihop. Det innebär idag att alla elever gör samma laboration (delprov B) utifrån en färdig instruktion. Det gamla provet är fortfarande ett bra sätt att träna på att förbereda en laboration.

Delprov A3 - 2013

Delprov B - Genomföra och utvärdera en undersökning

Delprov B är en laboration. Här ska du visa att du kan genomföra och utvärdera en labb utifrån en färdig instruktion.

Delprov B - 2013