Distansundervisa med Schoolido

Få inspiration och stöd i din distansundervisning med Schoolido. Kom igång snabbt, planera smart och ta del av ett material som är anpassat till elevers språk och vanor.

Kom igång direkt och integrera enkelt

Bjud in elever med en knapptryckning och dela kvalitetssäkrat innehåll via Google Classroom eller Microsoft Teams - eller låt eleverna arbeta direkt på Schoolido. Sätt kvalitativa övningar i dina elevers händer, låt dem läsa eller lyssna på innehåll, se pedagogiska filmer, följa dina kursplanekopplade planeringar eller göra självrättande quiz. 

Individanpassa innehållet 

Schoolido kan anpassas utifrån elevers behov, bland annat genom att låta dem lyssna på texter, se filmer, få stöd med bilder och modeller samt kluriga begrepp förklarade där dyker upp. Dessutom kan allt innehåll översättas till olika språk med ett knapptryck via Google translate. 

Använd innehållet från Schoolido för att planera i Classroom eller Teams, eller arbeta i Schoolidos smarta planeringsverktyg. Välj ut innehåll från kursplanen där elever behöver träna och sätt ihop en pedagogisk slinga för lärande. 

Återvändare eller förstagångsanvändare? 

För att underlätta en flexibel digital undervisning erbjuder Schoolido just nu en utökad testperiod på 30 dagar. 

Kanske har du testat Schoolido tidigare? Inga problem - erbjudandet gäller samtliga användare! Kontakta oss via support@schoolido.se för att återaktivera konton.

Är du här för första gången registrerar du enkelt dig och din skola här! 

Lär känna Schoolido

Hur bjuder jag in mina elever och kollegor?
Hur använder jag Schoolido med Google? 
Hur ser jag mina elevers aktivitet? 
Vilket färdigt lektionsmaterial finns?
Hur skapar jag egna planeringar?
Vilka typer av övningar och uppgifter finns? 
Vilket extra stöd finns för mina elever?
Vilka individuella anpassningar kan jag göra?
Hur kan jag använda Schoolido i distansundervisning?
Fem saker du absolut inte får missa!