Använd Schoolido med Google

Schoolido och Google

Många skolor använder Googles tjänster i sin undervisning och därför finns flera av dessa smidigt integrerade med Schoolido. Vi vill helt enkelt ge lärare och elever möjlighet att på ett lätt sätt kunna använda olika digitala tjänster som kompletterar varandra. 

Fem tips 

  1. Smidig registrering och snabb uppstart - du registrerar enkelt elevkonton genom att hämta grupper från Google Classroom

  2. Enkel inloggning via Google för alla (dig själv, dina elever och deras vårdnadshavare) - kräver bara ett Googlekonto och ett knapptryck så är du inloggad på Schoolido

  3. Dela Schoolidoinnehåll direkt till ditt Classroom - ämnesinnehåll och planeringar delas rakt in i ditt Classroom-flöde

  4. Använd Schoolidoinnehåll och låt elever arbeta med det i verktyg du redan använder från G Suite for Education - välj ämnesinnehåll, övningar, filmer, bilder och färdiga planeringar på Schoolido och låt eleverna arbeta med dessa i till exempel Google Drive eller via Google sites

  5. Byt språk på Schoolido genom en integrerad översättningsfunktion - inkludera elever med annat modersmål än svenska i undervisningen genom att snabbt och lätt byta språk på innehåll genom en integrerad funktion med Google Translate

Lär känna Schoolido

Hur bjuder jag in mina elever och kollegor?
Hur använder jag Schoolido med Google? 
Hur ser jag mina elevers aktivitet? 
Vilket färdigt lektionsmaterial finns?
Hur skapar jag egna planeringar?
Vilka typer av övningar och uppgifter finns? 
Vilket extra stöd finns för mina elever?
Vilka individuella anpassningar kan jag göra?
Hur kan jag använda Schoolido i distansundervisning?
Fem saker du absolut inte får missa!