Planera och gör egna tillägg

Välj färdiga planeringar

Du kan alltid använda någon av våra många färdiga planeringar som du hittar planeringsgalleriet. De färdiga planeringarna går enkelt att anpassa - bland annat genom att lägga till mer material från Schoolido, eget material i form av länkar och anteckningar eller varför inte delar från tidigare nationella prov. Du kan även välja bort sådant som inte känns relevant för dig eller dina elever. Fritt fram att redigera och anpassa färdiga planeringar till "dina", med andra ord.

Skapa från grunden

Självklart kan du även välja att skapa en egen planering från grunden. Välj ut intressant kursplanekopplat innehåll från Schoolido, lägg till egna anteckningar, länkar eller filmer och tilldela planeringen till dina elever. Detta kan göras för helklasser, mindre grupper eller enskilda elever. Du kan även få och ge mer inspiration genom att dela planeringar med kollegor på skolan.

  

Lär känna Schoolido

Hur bjuder jag in mina elever och kollegor?
Hur använder jag Schoolido med Google? 
Hur ser jag mina elevers aktivitet? 
Vilket färdigt lektionsmaterial finns?
Hur skapar jag egna planeringar?
Vilka typer av övningar och uppgifter finns? 
Vilket extra stöd finns för mina elever?
Vilka individuella anpassningar kan jag göra?
Hur kan jag använda Schoolido i distansundervisning?
Fem saker du absolut inte får missa!