Se dina elevers aktivitet

Se vad dina elever gör

På Schoolido kan du som lärare följa dina elevers aktiviteter på flera olika sätt.  

  • Se vilka elever som har tagit del av dina planeringar och vilka delar de arbetat med
  • Följ elevernas lärprocess, vilket planeringssteg de befinner sig på och hur mycket de har kvar 
  • Se senaste elevaktivitet, samt antal aktiviteter under dagen och totalt antal besökta artiklar för alla dina klasser och grupper

"/


Vad ser eleven?

Självklart kan även eleverna själva följa sin aktivitet på Schoolido. På sin personliga startsida finns bland annat genvägar tillbaka till senaste innehåll och sparat innehåll. På sin egna aktivitetssida finns en samlad överblick av elevens individuella aktiviteter och framsteg.

  • Senast besökta artiklar
  • Pågående planeringar
  • Uppnådda troféer
  • Aktuella forumfrågor
  • Sparade favoritartiklar
  • Sparade anteckningar
  • Egen aktivitet och inviduell statistik

"/

Lär känna Schoolido

Hur bjuder jag in mina elever och kollegor?
Hur använder jag Schoolido med Google? 
Hur ser jag mina elevers aktivitet? 
Vilket färdigt lektionsmaterial finns?
Hur skapar jag egna planeringar?
Vilka typer av övningar och uppgifter finns? 
Vilket extra stöd finns för mina elever?
Vilka individuella anpassningar kan jag göra?
Hur kan jag använda Schoolido i distansundervisning?
Fem saker du absolut inte får missa!