Arbeta med övningar och uppgifter

Att öva på Schoolido

Schoolidos övningar och uppgifter ska ses som en resurs i en formativt präglad undervisning. Övningarna pekar tydligt mot kursplanernas förmågor och är anpassade för att öka elevernas egna individuella utveckling och tillämpning av sina förmågor. Materialet hjälper dig som lärare att göra elevernas arbete med övningar till en del av ditt bedömningsunderlag.

På Schoolido kan elever göra:  

  • Innehållsövningar
  • Momentövningar (för arbetsområden)
  • Matematikuppgifter (med tips och lösningssteg)
  • Ämnesövergripande övningen 'Tankeboken'
  • Bildövningar
  • Sokratiska samtal 
  • Nationella prov-träning
  • Självrättande quiz 
  • Förmågeövningar

Här kan du se mer utförligt om de olika typerna av övningar som finns tillgängliga på Schoolido!

Lär känna Schoolido

Hur bjuder jag in mina elever och kollegor?
Hur använder jag Schoolido med Google? 
Hur ser jag mina elevers aktivitet? 
Vilket färdigt lektionsmaterial finns?
Hur skapar jag egna planeringar?
Vilka typer av övningar och uppgifter finns? 
Vilket extra stöd finns för mina elever?
Vilka individuella anpassningar kan jag göra?
Hur kan jag använda Schoolido i distansundervisning?
Fem saker du absolut inte får missa!