Stöd för dina elever

Verktyg som underlättar lärande

Med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten har Schoolido utvecklat flera verktyg för att hjälpa eleven i sitt lärande. 
Det går exempelvis att få text uppläst, begrepp förklarade där de dyker upp, göra egna anteckningar, arbeta tidsbestämt eller direktöversätta sidan till andra språk. Se mer utförligt här under! 

Frågeforum

På Schoolido kan elever alltid ställa sina kluriga frågor i våra ämnesforum. Där får de kvalitativa svar från utbildade lärare. De kan dessutom svara och hjälpa andra elever och se tidigare ställda frågor och svar. Om en elev exempelvis söker på begreppet 'revolution' ges förslag på centralt innehåll från Schoolido samt tidigare ställda frågor med svar kopplade till sökningen.

Klicka här för att besöka forumet!

Lär känna Schoolido

Hur bjuder jag in mina elever och kollegor?
Hur använder jag Schoolido med Google? 
Hur ser jag mina elevers aktivitet? 
Vilket färdigt lektionsmaterial finns?
Hur skapar jag egna planeringar?
Vilka typer av övningar och uppgifter finns? 
Vilket extra stöd finns för mina elever?
Vilka individuella anpassningar kan jag göra?
Hur kan jag använda Schoolido i distansundervisning?
Fem saker du absolut inte får missa!