Nationellt prov i svenska 2013
Delprov C - Skriva

Byt typsnitt

Delprov C handlar om att visa att du kan skriva. Det gäller här att du ska kunna skriva på ett sätt som passar den som ska läsa texten, du ska med andra ord kunna anpassa dina texter. Du ska visa att du kan följa språkets regler, helt enkelt att du kan bygga meningar på ett korrekt sätt. Beroende på om du skriver berättande texter (som till exempel en novell) eller en informativ text (kanske en nyhetsartikel) så ska ditt språk och din struktur följa de regler som finns. Provet har tidigare föreslagit tre olika genrer att skriva i (till exempel en nyhetsartikel, debattinlägg eller en novell) där eleven har fått välja en genre att skriva i. Provtiden är 200 minuter, inklusive rast.

OBS! Det här är delar av provet som användes 2013.
Det är inte säkert att provet kommer vara uppbyggt precis så här i framtiden.

Uppgift - Skriv en novell

Det här provet och dess innehåll (texter, bilder, beskrivningar och frågor) © Skolverket, Prov - och bedömningsenheten. Källa: Skolverket.se.

Novell med valfri rubrik

När en spegel går sönder tror en del att de får otur i sju år. Andra tror inte på det. Webbplatsen Ung.nu utlyser en novelltävling för ungdomar i årskurs 9. Alla noveller ska börja med meningen Spegeln föll ur min hand. Du bestämmer dig för att delta i novelltävlingen. Skriv din novell. Inled ​med meningen: Spegeln föll ur min hand. Skriv​ färdigt novellen. Sätt själv en passande rubrik.

Det här kollar din lärare på


1.

Är texten kopplad till uppgiften?

Svar

Att tänka på


2.

Innehåller din text det som behövs?

Svar

Att tänka på


3.

Hur är din text strukturerad?

Svar

Att tänka på


4.

Hur ser ditt språk och din stil ut?

Svar

Att tänka på


5.

Följer din text de skrivregler som finns?

Svar

Att tänka på


6.

Hur är din uppgift i sin helhet?

Svar

Att tänka på

Andra delprov och exempel