Nationella prov i svenska och SVA

Byt typsnitt

Det nationella provet i Svenska för årskurs 9 består av tre delprov, tala, läsa och skriva. Provet ser likadant ut för ämnet svenska och svenska som andraspråk. Kom ihåg att de nationella proven bara är ETT tillfälle bland MÅNGA andra att visa vad du kan. Prata gärna med dina lärare för att få reda på vad du själv kan träna mer på!

På Schoolido finns massor av material och innehåll som hjälper dig att nå dina mål. Du hittar frågor och svar, kommentarer, strategier och forumet Schoolroom.

Det här provet och dess innehåll (texter, bilder, beskrivningar och frågor) © Skolverket, Prov - och bedömningsenheten. Källa: Skolverket.se, Provkonstruktör (universitet/högskola).

Så här kan proven i svenska se ut

Delprov A - Tala

Delprov A är ett muntligt delprov och handlar om att du ska visa dina kunskaper i att tala. Provet består av tre moment: Presentera, leda en diskussion och delta i en diskussion. För att lyckas måste du visa att du kan hålla i ett samtal, veta hur du anpassar dig till en målgrupp och bygger upp ett argument.

Delprov A - 2013

Delprov B - Läsa

Delprov B handlar om läsning​. Här gäller det att visa att du kan tolka texter och anpassa dina lässtrategier efter uppgifterna. Du ska också kunna sammanfatta olika typer av texter för att kunna hitta motiv, budskap och syfte.

Delprov B - 2013 Övningsprov B - Exempel 1 Övningsprov B - Exempel 2

Delprov C - Skriva

Delprov C handlar om att visa att du kan skriva. Nu gäller det att du kan skapa texter på ett sätt som passar den som ska läsa. Här ska du kunna visa att du kan följa språkets regler, helt enkelt att du kan bygga meningar på ett korrekt sätt.

Delprov C - 2013 - Exempel 1 Delprov C - 2013 - Exempel 2
Övningsprov C - Exempel 1 Övningsprov C - Exempel 2