Nationellt prov i svenska 2013
Delprov C - Skriva

Byt typsnitt

Delprov C handlar om att visa att du kan skriva. Det gäller här att du ska kunna skriva på ett sätt som passar den som ska läsa texten, du ska med andra ord kunna anpassa dina texter. Du ska visa att du kan följa språkets regler, helt enkelt att du kan bygga meningar på ett korrekt sätt. Beroende på om du skriver berättande texter (som till exempel en novell) eller en informativ text (kanske en nyhetsartikel) så ska ditt språk och din struktur följa de regler som finns. Provet har tidigare föreslagit tre olika genrer att skriva i (till exempel en nyhetsartikel, debattinlägg eller en novell) där eleven har fått välja en genre att skriva i. Provtiden är 200 minuter, inklusive rast.

OBS! Det här är delar av provet som användes 2013.
Det är inte säkert att provet kommer vara uppbyggt precis så här i framtiden.

Uppgift - Skriv en krönika

Det här provet och dess innehåll (texter, bilder, beskrivningar och frågor) © Skolverket, Prov - och bedömningsenheten. Källa: Skolverket.se.

Krönika med rubrik: Kille/tjej

Vad spelar det för roll om du är kille eller tjej? Hur påverkas din egen och andras bild av dig? Vilka förväntningar och krav möter du, hur uppfostras du och hur ser samhället på dig? Ungdomstidningen Kim efterfrågar krönikor där ungdomar resonerar kring vad det innebär att vara kille eller tjej. Du bestämmer dig för att bidra. Skriv ditt bidrag till ungdomstidningen. Resonera​ om vad det innebär att att vara kille eller tjej. Jämför gärna. Ge​ exempel från din egen erfarenhet.

Det här kollar din lärare på


1.

Är texten kopplad till uppgiften?

Svar

Att tänka på


2.

Innehåller din text det som behövs?

Svar

Att tänka på


3.

Hur är din text strukturerad?

Svar

Att tänka på


4.

Hur ser ditt språk och din stil ut?

Svar

Att tänka på


5.

Följer din text de skrivregler som finns?

Svar

Att tänka på


6.

Hur är din uppgift i sin helhet?

Svar

Att tänka på

Andra delprov och exempel