Nationellt prov i svenska 2013
Delprov C - Skriva

Byt typsnitt

Delprov C handlar om att visa att du kan skriva. Det gäller här att du ska kunna skriva på ett sätt som passar den som ska läsa texten, du ska med andra ord kunna anpassa dina texter. Du ska visa att du kan följa språkets regler, helt enkelt att du kan bygga meningar på ett korrekt sätt. Beroende på om du skriver berättande texter (som till exempel en novell) eller en informativ text (kanske en nyhetsartikel) så ska ditt språk och din struktur följa de regler som finns. Provet har tidigare föreslagit tre olika genrer att skriva i (till exempel en nyhetsartikel, debattinlägg eller en novell) där eleven har fått välja en genre att skriva i. Provtiden är 200 minuter, inklusive rast.

OBS! Det här är ett exempel från Schoolido på hur en uppgift kan se ut, inte ett verkligt prov som använts tidigare. Provet behöver inte vara uppbyggt precis så här, men syftet med övningen och det du tränar på är detsamma.

Uppgift - Skriv en krönika

Krönika med valfri rubrik

Vad innebär det att vara modig? Mod är något väldigt subjektivt - alltså något som varierar från person till person. Skriv en krönika om någon gång du har upplevt att någon i din närhet har varit modig. Det kan vara allt från någon som vågade säga ifrån eller dyka från femman i badhuset. Din krönika ska vara med i en tematidning som handlar om mod och personer som inspirerar. Kom ihåg att en krönika ska vara mer personlig och gärna får innehålla egna åsikter och tankar.

Det här kollar din lärare på


1.

Är texten kopplad till uppgiften?

Svar

Att tänka på


2.

Innehåller din text det som behövs?

Svar

Att tänka på


3.

Hur är din text strukturerad?

Svar

Att tänka på


4.

Hur ser ditt språk och din stil ut?

Svar

Att tänka på


5.

Följer din text de skrivregler som finns?

Svar

Att tänka på


6.

Hur är din uppgift i sin helhet?

Svar

Att tänka på

Andra delprov och exempel